Bryggning Säby Brygg 52

 • Brygg 52 består av gryta, lock, maltrör med silplåtar och sildukar, stativ och styrsystem. Grytan har en volym på 75 liter.
 • Flexibelt stativ. Stativet har hjul så att man enkelt kan flytta bryggverket. Som tillbehör finns en maltrörslyft som monteras i förberedda fästen i stativ och gryta.
 • Avancerat styrsystem. Bryggverket styrs av ett styrsystem som består av styrenhet monterad under grytan och ett styrprogram som man kör på Windows baserad PC. PC och styrenhet kopplas samman med en USB kabel. Styrprogrammet kan styra två bryggverk samtidigt och oberoende av varandra och med olika recept.
 • Dubbla element. Mäsken värms med två spiralformade rostfria rörelement monterade nära grytans botten. Elementen är på 2 kW vardera och spänningsmatas vardera via styrenheten med 230V 10A. Elementen har en effektfaktor på ca 2 W/cm2 . Den låga effektfaktorn säkerställer att elementen inte tillför några brända smaker till vörten, samtidigt som de är lätta att rengöra eftersom inget bränner fast.
 • Exakt temperaturreglering. På grytans botten finns en temperaturgivare som pluggas in i styrenheten, givaren känner av mäsk-temperaturen. Noggrann och precis PID temperaturreglering säkerställer att inställda temperaturer uppnås och hålles konstanta.
 • Dubbla pumpar. Under grytan är också två pumpar monterade, med uppgift att cirkulera mäsken genom maltröret som under bryggning är fastspännt och avtätat mot grytans botten.
 • Effektiv bryggning. Maltröret har perforerade silplåtar och finmaskig silduk i båda ändar vilket innesluter malten i maltröret och samtidigt tillåter bra cirkulation under bryggningen.
 • Effektiv lakning. Grytlockets konstruktion med kulventil och fastspänningsanordning för maltrör möjliggör en effektiv urlakning av draven. Se bildspel
 • Avtappning. Vörten tappas till jästkärlen via kulventil monterad på grytans mantelyta. Högt flöde genom den böjda pipen ger bra syresättning av vörten så att jäsningen främjas.
 • Lätt att tömma vid rengöring. I grytans botten finns även en kulventil med 3/4" slanganslutning genom vilken man enkelt och snabbt tömmer grytan vid rengöring.
 • Tidsprognos.Styrprogrammet kan ge tidsprognos för hela bryggbryggförloppet.Prognosen förfinas sedan under automatikkörningen där verkliga tider för inmäsk och utmäsk registreras.
 • Panel för fördröjd start, alternativt fördröjd mäskstart, då uppvärmning startar för uppvärmning mot rast 1. Val av tidpunkt för utmäsk kan göras.
 • Larminställningar,flertal larmpunkter för processen är inställbara via datorn eller via Skype till mobiltelefon/annan dator.
 • Manuell körning och driftjusteringar under drift
 • Möjlighet till stormkoksreducering, förhindrar överkok
 • Lakvattenuppvärmning. Styra lakvattenuppvärmning med värmeinställningar så att detta är automatiskt tidskoordinerat med tidpunkt för utmäsk.
 • Egen lakningsmetod, med hög tidseffektivitet.
 • Funktioner för mätning och kontroll, som den mer avancerade användaren kan använda för att anpassa styrprogrammet till andra bryggverk samt spela in och studera bryggförloppet upp till 14 timmar.
 • Sänka temperatur under mäskning. Möjlighet att sänka temperaturen mellan inmäsk och rast eller mellan raster. Prognosmetoden hanterar naturlig avsvalning eller infusion med kallt bryggvatten.
 • Rostfritt utförande. Livsmedelsgodkända material.

Mått. Bredd 45,5 cm exkl. tappningskran, som skjuter ut 12,5 cm. Höjd utan lock 92,5 cm. Vikt 37 kg. Totalhöjd bryggverk med maltrörslyft är 179,5 cm

Tillbehör (säljs separat): 

170050  Separat pump till Brygg 52 1.225 kr
170002  Separat styrenhet för styrning av ölprocessen 3.937,50 kr
170233  Separat styrprogramlicens köpes direkt från SB 750 kr
170072  Kulventil passande till brygg 52 312,50 kr
170009  Reservdel Temperaturgivare komplett passande till Brygg 52 425 kr
170213  Temperaturgivare för lakvatten, 3,5 m sladd, anslutningsdon 425 kr
170107  Rörvärmare komplett H1 (låg) för Brygggryta. 2000W, 230 v. 1.725 kr
170108 Rörvärmare komplett H2 (hög) för Brygggryta. 2000W, 230 v. 1.725 kr
170212 Anslutningsdon till rörvärmare 625 kr
170052 Maltrörspackning till maltrör passande till Brygg 52 212,50 kr
170146 Silplåt komplett passande till Brygg 52 525 kr
170210 Silduk passande till Brygg 52 225 kr
170098 Länkhjul med broms till stativ 4 st per sats 178,75 kr
170131 Maltrör 26 kort passande till Brygg 52 2.125 kr
170155 Maltrörslyft, extrautrustning passande för Brygg 52 inkl Billtema  2.762,50 kr
170263 Maltrörslyft, extrautrustning passande för Brygg 52 exkl Biltema 1.637,50 kr

Leveranssätt: Pall 

Säby Brygg 52

Leveranstid Antal Pris
Skickas omgående
- +
Just nu: 21 485,00 kr

Relaterade produkter

in stock
Med 3/4" utvändig gänga.
- +
1 195 kr
Lägg i kundvagn